LT EN
(+370 5) 2496 448
VEIKLA

LDK veikla remiamasi nuostata, kad SVV verslas – ekonomikos augimo veiksnys, turintis esminį poveikį bendrai Lietuvos ūkio plėtotei, socialiniam stabilumui ir žmonių gerovei. Todėl vykdome šias veiklas:

 • Atstovaujame SVV verslo darbdavių interesams valstybės ir savivaldos institucijose, užsienio ir tarptautinėse organizacijose; tampriai bendradarbiaujame darbo grupėse, svarstant teisės aktus bei nagrinėjant kitus Lietuvai svarbius klausimus;
 • Padedame SVV įmonėms surasti naujas rinkas ir verslo kontaktus užsienyje;
 • Konsultuojame Europos Sąjungos paramos gavimo SVV verslui klausimais;
 • Padedame SVV įmonėms suprasti energijos taupymo, alternatyviosios energetikos sprendimus ir skatiname tapti resursus taupančiomis ir socialiai atsakingomis, mažinant visų rūšių energijos sąnaudas;
 • Populiariname franšizę kaip verslo organizacijų bendradarbiavimo ir plėtros modelį;
 • Tarpininkaujame SVV įmonėms gaunant kokybiškas teisines paslaugas bei paskolas iš lietuviškos kapitalo kilmės bankų;
 • Nuolatos inicijuojame socialinę partnerystę skatinančius projektus;
 • Suteikiame galimybę SVV įmonėms pasirinkti tinkamiausius praktikantus LDK sukurtame ir administruojamame tinklapyje www.gerapraktika.lt.

Verslus jaunimas – LDK ateitis. Todėl jauniems specialistams, pradėjusiems profesinę karjerą SVV įmonėse, sudarome galimybę pagal individualius poreikius tobulinti profesinius įgūdžius Europos šalių įmonėse, o verslumo paslapčių mokytis pas patyrusius Europos verslininkus.

Komitetai ir darbo grupės
Socialiniai Reikalai
Socialiniai Reikalai
 • Europos socialinio fondo komitetas
 • Europos saugos ir sveikatos darbe komitetas
 • LR Trišalė taryba prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
 • Regioninės trišalės tarybos
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba
 • Garantinio fondo taryba
 • Valstybinės darbo inspekcijos Regioninė darbo ginčų komisija
 • LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbuotojų judėjimo laisvės patariamasis komitetas
 • LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Saugos ir sveikatos darbe patariamasis komitetas
 • LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nuolatinė įmonių socialinės atsakomybės plėtros koordinavimo komisija
 • LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Ekonominės migracijos reikalų komisija
Verslo Aplinka
Verslo Aplinka
 • LR Vidaus reikalų ministerijos Regionų plėtros taryba
 • LR Vidaus reikalų ministerijos Nacionalinė regioninės plėtros taryba
 • LR Vidaus reikalų ministerijos Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų komitetas
 • LR Vidaus reikalų ministerijos Geresnio reguliavimo priežiūros komisija
 • LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Verslo projektų atrankos komitetas
 • LR Žemės ūkio ministerijos Tautinio paveldo produktų taryba
 • LR Žemės ūkio ministerijos Projektų atrankos komitetai ir darbo grupės pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę
 • LR Finansų ministerijos Stebėsenos komitetas veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 20142020 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, įgyvendinimo priežiūrai
 • LR Finansų ministerijos 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komitetas
 • LR Finansų ministerijos 2014-2020 m. EEE šalių ir Norvegijos finansinių mechanizmų priežiūros komitetas
 • LR Finansų ministerijos 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos klausimams spręsti komisija
 • LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Verslo aplinkos gerinimo komisija
 • Eurofondo komitetas
 • LR Vyriausybės Geresnio reguliavimo priežiūros komisija
 • VšĮ „Nacionalinis akreditacijos biuras“ akreditacijos taryba
 • Lietuvos statistikos departamento taryba
 • Savivaldybių komisijos verslo plėtojimo ir miesto plėtros klausimais
 • LR Užsienio reikalų ministerijos Ekonominės diplomatijos taryba
 • LR Užsienio reikalų ministerijos Nacionalinės ES Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimo priežiūros komisija
 • LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo taryba
 • LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Geresnio reglamentavimo programos įgyvendinimo analizės ir priežiūros komisija
Švietimas
Švietimas
 • Europos profesinio rengimo patariamasis komitetas
 • Lietuvos švietimo taryba 2019-2023 m.
 • LR Švietimo ir mokslo ministerijos Neformaliojo suaugusiųjų švietimo taryba
 • LR Švietimo ir mokslo ministerijos Profesinio mokymo taryba
 • LR Švietimo ir mokslo ministerijos Profesinio orientavimo taryba
 • Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro Centrinis profesinis komitetas
 • Savivaldybių komisijos švietimo ir jaunimo reikalų klausimais
Eksportas, Transportas ir Tranzitas
Eksportas, Transportas ir Tranzitas
 • Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtojimo taryba
 • VšĮ „Versli Lietuva“ valdyba
 • LR Užsienio reikalų ministerijos ES reikalų išorinių ekonominių santykių darbo grupė
 • LR Susisiekimo ministerijos Transporto ir tranzito komisija
 • LR Susisiekimo ministerijos Galimybių studijos priežiūros komisija
Sveikatos apsauga
Sveikatos apsauga
 • Privalomojo sveikatos draudimo taryba
 • Savivaldybių komisijos visuomenės sveikatos klausimais
 • LR Sveikatos apsaugos ministerijos Alkoholio ir narkotikų vartojimo priežasčių tyrimo komisija
APLINKOSAUGA IR ENERGETIKA
APLINKOSAUGA IR ENERGETIKA
 • Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros valdymo taryba
 • Savivaldybių komisijos gamtos apsaugos klausimais
 • LR Energetikos ministerijos Šilumos taryba
Jei susidomėjote LDK veikla ir turite klausimų