LT EN
(+370 5) 2496 448
PROJEKTAI

Profesinio mokymo įstaigų absolventų gebėjimo mokytis darbinėje veikloje stiprinimas (IV etapas)

Nr. 2019-1-LT01-KA102-060380

Projektu buvo siekiama stiprinti profesinio mokymo indėlį į turizmo sektoriaus konkurencingumo augimą, prisidedant prie šio sektoriaus paslaugų įvairovės didinimo ir platesnio informacinių technologijų inovacijų taikymo.

PLAČIAU

Projektas įgyvendintas 2019 m./07 -2020 m./07 laikotarpiu. Projektą įgyvendino nacionalinis konsorciumas, sudarytas iš koordinatoriaus Lietuvos darbdavių konfederacijos, Vilniaus technologijų mokymo centro, VšĮ Mokyklos „Art of Beauty“ , Elektrėnų profesinio mokymo centro ir ankstesniais projekto etapais suburto partnerių tinklo iš Bulgarijos, Kroatijos, Slovėnijos, Maltos ir Vengrijos. 

Projekte buvo 2 dalyvių grupės: profesinio mokymo įstaigų absolventai, kurie dalyvavo ilgalaikio mobilumo veikloje ErasmusPro ir  profesinių mokymo įstaigų profesijos mokytojai, kurie dalyvavo darbuotojų mokymų užsienyje veikloje VET-STA. 2019-2020 m. laidos 37 profesinio mokymo įstaigų absolventai ir 13 profesinio mokymo įstaigas baigiančių mokinių 3 mėn. Bulgarijos, Kroatijos, Slovėnijos, Maltos ir Vengrijos įmonėse tobulino darbui reikalingas profesines kompetencijas ir IT taikymo, verslumo, asmeninės karjeros valdymo, mokymosi mokytis veikloje ir kultūrinės adaptacijos įgūdžius. 15 nacionalinio konsorciumo profesinio mokymo įstaigų mokytojų buvo išvykę į 5 d. trukmės VET-STA mokymosi vizitus užsienyje. Minėtų užsienio šalių įmonėse profesijos mokytojai tobulino technologines kompetencijas, kurios suteikia galimybę profesinio mokymo įstaigų mokiniams teikti inovatyvias paslaugas IT taikymo, sveikatinimo, sveikatingumo ir grožio srityse.

Projektas prisidėjo prie profesinio mokymo patrauklumo stiprinimo ir Europos Komisijos komunikato „Turistų lankomiausias žemynas – Europa“ siekinių įgyvendinimo.   

Projektas finansuotas pagal „Erasmus+“ programos 1 pagrindinį veiksmą „Asmenų mobilumas mokymosi tikslais“. Projekto įgyvendinimui buvo skirta 294 009 EUR.

SUSKLEISTI

Lietuvos darbdavių konfederacijos partnerių darbuotojų specifinių kompetencijų ugdymas

Nr. 09.4.3-ESFA-K-‪814-01-0012‬‬‬‬‬‬‬

Projektu buvo siekiama ugdyti įmonių darbuotojų kompetencijas, tiesiogiai su darbu susijusioms operacijoms ir funkcijoms atlikti.

PLAČIAU

Projektas įgyvendinamas 2017 m./05 -2020 m./11 laikotarpiu kartu su 55 Lietuvos įmonėmis. Lietuvos darbdavių konfederacija buvo šio projekto koordinatorius. 922 projekte dalyvavusių įmonių darbuotojai tobulino konkrečioje darbo vietoje būtinas kompetencijas pardavimų, rinkodaros, viešųjų ryšių, administravimo srityse.

Projektas yra finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“. Projekto veiklų įgyvendinimui skirta 420 454,16 EUR, iš jų 274 209 EUR sudaro Europos struktūrinių fondų lėšos.

SUSKLEISTI

Lietuvos darbdavių konfederacijos partnerių darbuotojų specialiųjų įgūdžių tobulinimas

Nr. 09.4.3-ESFA-K-‪814-01-0010‬‬‬‬

Projektu buvo siekiama ugdyti įmonių darbuotojų kompetencijas,  tiesiogiai su darbu susijusioms operacijoms ir funkcijoms atlikti.

PLAČIAU

Projektas įgyvendinamas 2017 m./05 -2020 m./11 laikotarpiu kartu su 61 Lietuvos įmone. Lietuvos darbdavių konfederacija buvo šio projekto koordinatorius. 874 projekte dalyvavusių įmonių darbuotojai tobulino konkrečioje darbo vietoje būtinas kompetencijas pardavimų, rinkodaros, viešųjų ryšių, administravimo ir užsienio kalbų mokymosi srityse.

Projektas yra finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“. Projekto veiklų įgyvendinimui skirta 367 375,95 EUR, iš jų 239 592,74 EUR sudaro Europos struktūrinių fondų lėšos.

SUSKLEISTI

Jei susidomėjote LDK veikla ir turite klausimų